DENGE AKEDOM

6 Sigma Kara Kuşak Eğitimi Sonrası Mektuplar

tarihinde tarafından yazılmıştır. Henüz Yorum Yapılmamış

2015 Mayıs ayından bu yana ikinci dalga kara kuşakların eğitimi geçtiğimiz hafta sonlandı. Bu eğitim grubunun içerisinde yer alan biri olarak belirtmeliyim ki, aldığım en etkili eğitimlerden biriydi. Eğitim sonunda eğitimcimiz Refik Gülbahar bizlerden 6 sigma  eğitimlerinden önce ve sonra hayatımızda neler değiştiğini yazmamızı istedi. Eğitim grubundaki tüm arkadaşlarımın ve benim 6 sigma’dan önce ve sonra hayatımızdaki değişiklikleri sizlerle paylaştığım için çok mutluyum.
Okumaya Devam Et >>


Tekstilde Atık Su Yönetimi

tarihinde tarafından yazılmıştır. Henüz Yorum Yapılmamış

Atık suyun niteliğine göre kullanılacak arıtma prosesleri de farklılık göstermektedir. Atık su içerisinde bulunan çözünmüş organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetler sonucu giderilmesi için biyolojik arıtma tesisi, atık su içerisinde çözünmüş veya askıda bulunan ve  yerçekimi yardımı ile çökelmeyen maddelerin çökeltilerek sudan uzaklaştırılması için kimyasal arıtma tesisi, suyun içerisinde bulunan ve kendiliğinden çökebilen katı maddelerin atık sudan uzaklaştırılması için fiziksel arıtma tesisi tercih edilmelidir. Bu prosesler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi birbiri ardına gelecek şekilde de kurulabilir.

Okumaya Devam Et >>


tarihinde tarafından yazılmıştır. 2 tane yorum yapılmış

Inditex

Inditex, 1963 yılında küçük bir atölyede başladığı moda serüveninde bugüne kadar çok önemli firmaları bünyesine katarak dünyanın en büyük moda distribütörlerinden biri haline gelen moda topluluğudur. Markanın temelleri 1975 yılında İspanya’da Zara mağazasının kapılarını açmasıyla atılır.

Okumaya Devam Et >>


Akedom Bahçesi

tarihinde tarafından yazılmıştır. 2 tane yorum yapılmış

Rivayete göre Sokrates, baldıran zehrini içmeden az önce bir öğrencisinin elinde tanımadığı bir müzik aleti görünce öğrencisinden kendisine o müzik aletinin nasıl çalındığını öğretmesini ister. Öğrencisi üzgün bir şekilde, “Öğreteyim ama, sanırım bunu çalıp keyif alacak zamanın olmayacak deyince şöyle cevap verir Sokrates: “Evet bunu çalıp keyif alacak zamanım yok, ama öğrenmenin keyfi var ya”

Okumaya Devam Et >>


Giriş Yazısı

tarihinde tarafından yazılmıştır. Henüz Yorum Yapılmamış

Öğrenen ve öğreten bir organizasyon olarak inşa ettiğimiz Denge Akedom’ da:

Özgörümüz; bilim, teknoloji ve değerlerimiz ışığında, bilginin üretildiği, paylaşıldığı bir öğrenme ortamı oluşturmak. Bu yolla kendi öz yeteneklerimizi ortaya çıkarmak,  şirket değerini arttırmak, bireye, kuruma ve topluma fayda sağlamaktır. Ve bu yolla rekabet gücümüzü artırmaktır.

Uzgörümüz ise; tüm paydaşlarımızla etkin iş birliği oluşturarak ortak aklı çoğaltmak, bilgi ve referans merkezi olmaktır.

Okumaya Devam Et >>


Fenolik Sararmaya Dur Deme Zamanı Geldi !

tarihinde tarafından yazılmıştır. Görsel 4 tane yorum yapılmış

Yaklaşık otuz yıl önce kumaş ve konfeksiyon ürünlerini depolamada sararma problemleri daha sık yaşanır hale gelmişti. Özellikle beyaz ve pastel renklerde yaşanan bu problem bazı ambalajlarda görülürken, bazılarında görülmemekteydi. Bu sorunu çözmek için yapılan çalışmalardan sonra, araştırmacılar bunun kumaşın sarıldığı polietilen film ya da torbadan kaynaklandığını anlamışlardır. Bu sararmanın mekanizmasını ve reaksiyonlarını açıklayan birçok çalışma ve yayın vardır. Ancak çalışmaların esasını fenolik antioksidanlar oluşturmaktadır. En çok bilinen BHT (Buthylatedhydroxy toluene; 2,6-di-tert-butyl methyl phenol) dir. Bu kimyasal, polietilen film ve torbalarda, karton ve kahverengi kâğıtta diğer taşıma malzemelerinde bulunmaktadır. Atmosferik kirlilikte bulunan azot oksitleri ile reaksiyona girerek kumaşı sarartabilmektedir.

Okumaya Devam Et >>


DengeSoul

tarihinde tarafından yazılmıştır. Henüz Yorum Yapılmamış

DengeSoul, Denge Akedom’un hobi kulüpleri grubunun ismidir.

DengeSoul adı altında Sinema Kulübümüz ve Fotoğrafçılık Kulübümüz aktif olarak çalışmalarına başlamıştır. Müzik Kulübümüz ve Zeka Kulübümüzün temelleri ise atıldı ileriki zamanlarda aktif olacaklar.

Okumaya Devam Et >>


6 Sigma Eğitimlerimiz Tam Gaz Devam Etmekte

tarihinde tarafından yazılmıştır. Henüz Yorum Yapılmamış

Altı Sigma eğitimleri dalga dalga firmamızda yayılıyor.

Mayıs ayından bu yana ikinci dalga kara kuşakların eğitimi devam etmektedir. Altı Sigma dersleri başlamadan evvel, yaşamınızdaki önlenebilir değişkenlikleri öngörebilir, tahmin edebilir bu süreçleri kontrol edebilir, olası riskleri öngörüp önlem alabilir hatta uzun vadede ne kadar mükemmele yakın-uzak olduğunuzu tahmin edebilirsiniz diyen hocamıza ‘O derece ha’ diyebilirdik.

Untitled

Okumaya Devam Et >>