Giriş Yazısı


Öğrenen ve öğreten bir organizasyon olarak inşa ettiğimiz Denge Akedom’ da:

Özgörümüz; bilim, teknoloji ve değerlerimiz ışığında, bilginin üretildiği, paylaşıldığı bir öğrenme ortamı oluşturmak. Bu yolla kendi öz yeteneklerimizi ortaya çıkarmak,  şirket değerini arttırmak, bireye, kuruma ve topluma fayda sağlamaktır. Ve bu yolla rekabet gücümüzü artırmaktır.

Uzgörümüz ise; tüm paydaşlarımızla etkin iş birliği oluşturarak ortak aklı çoğaltmak, bilgi ve referans merkezi olmaktır.

Denge Kimya ailesi olarak bizi yarınlara taşıyacak olan en büyük gücün mutlu ve yetenekli çalışanlarımız olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda öncelikle mesleki ve teknik eğitimlere destek sağlamak bizim başlıca sorumluluğumuzdur. Bilimsel yaklaşım, akademik özgürlük, yaşam boyu kişisel gelişim, katılımcılık, zamanındalık, mutlak güvenilirlik bizi biz yapan Değerlerimizdir.

Kategoriler: Hakkımızda

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir