Tekstilde Atık Su Yönetimi


Atık suyun niteliğine göre kullanılacak arıtma prosesleri de farklılık göstermektedir. Atık su içerisinde bulunan çözünmüş organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetler sonucu giderilmesi için biyolojik arıtma tesisi, atık su içerisinde çözünmüş veya askıda bulunan ve  yerçekimi yardımı ile çökelmeyen maddelerin çökeltilerek sudan uzaklaştırılması için kimyasal arıtma tesisi, suyun içerisinde bulunan ve kendiliğinden çökebilen katı maddelerin atık sudan uzaklaştırılması için fiziksel arıtma tesisi tercih edilmelidir. Bu prosesler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi birbiri ardına gelecek şekilde de kurulabilir.

Atık Su Arıtma Yöntemleri

  • Fiziksel arıtma yöntemleri
  • Kimyasal arıtma yöntemleri
  • Biyolojik arıtma yöntemleri

 Fiziksel Arıtma Yöntemleri

Kirlilik unsurlarının fiziksel özelliklerine  (maddenin boyutları, özgül ağırlığı) bağlı olarak uygulanan arıtma yöntemleridir.

Kimyasal Arıtma Yöntemleri

Kimyasal arıtma; atık  suda  çözünmüş halde ve askıda bulunan katı maddelerin koagülant adı verilen kimyasalların ilavesiyle uygun pH şartlarında çökeltilerek sudan uzaklaştırılması esasına dayanan arıtma metodudur. Kimyasal arıtma yöntemiyle sudaki kirlilik yapan maddelerin önemli bir kısmı sudan uzaklaştırılabilir.

Biyolojik Arıtma Yöntemleri

Biyolojik arıtma prosesleri aerobik ve anaerobik arıtma olarak sınıflandırılabilir. Tekstil atık sularında aerobik biyolojik arıtma (Aktif Çamur) metodu kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi ve atıksu renk giderimi ve KOI giderici AQUALIBRA SHINE için aşağıdaki linke tıklayınız.

Tekstilde Arıtma Yöntemleri
Kategoriler: Araştırmalar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir