6 Sigma Kara Kuşak Eğitimi Sonrası Mektuplar


2015 Mayıs ayından bu yana ikinci dalga kara kuşakların eğitimi geçtiğimiz hafta sonlandı. Bu eğitim grubunun içerisinde yer alan biri olarak belirtmeliyim ki, aldığım en etkili eğitimlerden biriydi. Eğitim sonunda eğitimcimiz Refik Gülbahar bizlerden 6 sigma  eğitimlerinden önce ve sonra hayatımızda neler değiştiğini yazmamızı istedi. Eğitim grubundaki tüm arkadaşlarımın ve benim 6 sigma’dan önce ve sonra hayatımızdaki değişiklikleri sizlerle paylaştığım için çok mutluyum.


6 Sigma’dan önce bu eğitim işime yarar mı derken, bunun bir yönetim felsefesi olduğunu gördüm. Eğitim bana öfke kontrolü ve yönetim konusunda bilinçlilik aşıladı. 6 Sigma’dan önce verinin ortalamasına bakmak yeterliyken, 6 Sigma’dan sonra ortalamanın bir anlam ifade ettiğini fakat resmin genelini görmek için standart sapma, trend ve istatistiki bilgiler ile konuşmak gerektiğini öğrendim, Sadece ortalamaya bakmak çok yanıltıcı olabilirdi. 6 Sigma hatayı kimin yaptığından ziyade, çözüm odaklı yaklaşım ile ne, neden, nasıl gibi sorular ile süreci anlama, tanımlama, ölçme ve analiz etme, kontrol etme gibi parametreler ile ilgilenir. “

Deniz Güneş – Ar-Ge Uzmanı


6 Sigma’dan önce, bu adımları uygulamam gereken bir görevde (eski çalıştığım şirket) çalışmalar yapıyordum. En çok sorguladığım şey, formülasyon üzerinde hangi değişken, hangi seviyelerde etkiliydi?, Neye göre değişim yapıyorduk? Kontroller için aldığımız ölçümler, bu örneklemleri (sayılar, spesifikasyonları belliydi) neye göre seçiyorduk? Yalnızca istatistik ve üretim kelimelerinden ibaretti bu, bir de minitab diye bir program vardı. 6 Sigma’dan sonra proje yönetimi hangi adımlarla başarıyla gerçekleştirilir.  Mantıklı ön görüler ve tasarım yapar iken hangi analizleri yapıp, hangi modeli kurmalıyım? Tasarımım benim ulaşmak istediğim nokta için yeterli cevabı veriyor mu? Bilim ile uğraşan bir insan olarak, en önemli adım, soru sormayı ve tanımlamayı, sonuca yönelik biçimlendirme, bir hipotez kurarken, problemi açıklarken spesifik olarak aktarmayı daha iyi kavradım diyebilirim. “

Derya Şara – Ar-Ge Uzmanı


“Bu eğitim sayesinde problemlere bakış açım değişti. Önceden bir problem ile karşılaşınca problemin nedenini sorgulamadan önce kimden kaynaklı olduğunu düşünüp, hemen çözmeye çalışırdım. Şu anda öncelikle problemi tanımlayıp, var olan verileri ölçüp, analiz ederek sorunu çözmeye çalışıyorum. Ayrıca sorunun yinelenmemesi için kontrol yöntemleri ile sürekli iyileştirme ve geliştirme yapmayı hedefliyorum. 6 Sigma eğitiminden sonra elimdeki verilerin doğruluğunu ölçmek için kullandığım sistemlerini sorgulamaya ve hataları en aza indirmenin yollarını bulmaya çalışıyorum. 6 Sigma yöntemi ile y=f(x) fonksiyonuna ulaşarak sonucunu etkileyen tüm parametrelerin bir arada düşünülmesi gerektiğini ve sadece faktörlerin etkisinin değil faktörler arasındaki ikili ve üçlü…. etkileşimlerin tümünün göz önünde bulundurulması gerektiğini öğrendim.  Deney tasarımı önceleri çok zor ve uzun bir süreç gibi geliyor ve gözümü korkutuyorken, 6 Sigma’dan sonra  örnek büyüklüğü, güven aralığı vs. göz önünde bulundurularak tasarım sürecinin işi ne kadar kolaylaştırdığını öğrendim. 6 Sigma’dan sonra hayatta mutlak doğruların olmadığını, verilerin kime göre -neye göre geçerli olduğunu sorgular oldum. Bize katkıları ve değerli zamanını ayırdığı için Refik Bey’e teşekkür ederiz. “

Gülşah Taner – Tekstil Laboratuvarı Uzmanı


6 Sigma eğitimi öncesinde verileri yorumlamada ve onları okumakta eksiklikler vardı, 6 Sigma sonrası hayatıma ortalama ve standart sapma girdi. Kendi bölümümde yaptığım işler için bu verileri okumak çok anlamlı oldu ve stok seviyelerini buna göre  kontrol etmeye başladık. 6 Sigma öncesi proje öncesi hazırlıklar yetersizken, 6 Sigma’dan sonra proje çalışmalarını daha planlı yapmaya başladım.”

Hakan Türksever – Satınalma Sorumlusu


“6 Sigma öncesi benim için verilerin sadece ortalamaları önemliydi, eğitimden sonra standart sapma gibi önemli verilerinde göz önüne alınması gerektiğini öğrendim. 6 Sigma öncesi hata yaklaşımı sadece çözüm odaklıydı, eğitim sonrasında önemli olanın bir hatanın sadece çözümlenmesi değil hatanın nedeninin ve aslında gerçekten bir hata mı? sorusunu sorgular oldum. Bir ürün reçetesinde her hammaddenin etkisi araştırılmıyor veya sadece 1-2 deneme ile etkisi var yada yok deniyordu, eğitimden sonra çalışmalarda reçetede bulunan tüm etkilerin incelenmesi gerektiğini öğrendim. “

İsmail Kasapoğlu – Tekstil Laboratuvarı Uzmanı


“6 Sigma’dan önce yeni ürün geliştirme sürecinde, hammaddeler hakkında çok iyi bilgi ve tecrübe sahibi olmama rağmen, formülasyon çalışmalarıma başlarken, hammaddelerin tek başına etkilerini dikkate alıyordum. Yani bir deney tasarımını kendime göre yapıyordum yada yaptığım bir deney tasarımı değildi. Herhangi bir konudaki verilerin istatistiği hakkıda bilgi sahibi olmadığım için, basit matematiksel usulle ortalamlarını alıp, güvenilirliğini sorgulamak aklıma gelmiyordu. 6 Sigma’dan sonra artık dağılımın normal olup olmadığını net anlayabiliyorum. Formülasyon çalışmalarımda, hammaddenin tek başına etkilerinden ziyade, birbirleriyle olan etkileşimlerine de bakmam gerektiğini ve bunun çok önemli olduğunu daha kısa sürede sonuca ulaşabileceğimi öğrendim. Projenin başında yapılan bir deney tasarımının, etkili bir sistematik yöntem olduğunu öğrendim. Eğitimden sonra verilerin istatiksel olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve %? güvenilirlikte olduğunun belirtilmesi gerektiğinin önemini anladım.”

6 Sigmadan Önce;                                                  6 Sigmadan Sonra;

Kötüyse terket; iyiyse iyidir zaten…                    Kötüyse iyileştir; iyiyse sürdür.

Geçmiş veriler çok da önemli değil.                    Geçmiş verilerle, geleceği tahmin et.

Selen Eser – Tekstil Laboratuvarı Sorumlusu


6 Sigma eğitiminden önce girdilerin çıktılara etkilerinin neler olabileceğini analiz etmem neredeyse imkansızdı. 6 Sigma’dan sonra bir veri hakkında konuşurken verileri analiz edip anlamlı etkilerini söyleyebilirim. Hatta geçmiş verileri kullanarak gelecek hakkında tahminler yapabilirim. (Sonuçta hayattımda artık her anlamda y=f(x) var.) Hayatımızda her gün karşılaştığımız doğru bilinen BÜYÜK yanlışlar olabileceğini, sonuca varmadan önce detaylı inceleyip, doğru sorular sorarak, biraz eleştirel yaklaşmam gerektiğini öğrendim. Bir problemi tanımlamanın (6 Sigma eğitiminden önce en az zaman ayırdığım şeylerden biriydi), problemleri çözmede en büyük kolaylaştırıcı ve yol gösterici aşama olduğunu öğrendim. Fakat şu an yolun çok başındayım ve proje aşamasında öğrenecek daha çok şeyim var. Aldığım en iyi eğitimlerden biriydi, böyle bir bakış açısı kazandırdığı için Refik Bey’e teşekkür ederim. “

Sezen Dönmez Dinç – Kurumsal Pazarlama Sorumlusu

Kategoriler: Genel

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir