DENGE AKADEMi

Kategori: Araştırmalar

Tekstilde Atık Su Yönetimi

tarihinde tarafından yazılmıştır. Henüz Yorum Yapılmamış

Atık suyun niteliğine göre kullanılacak arıtma prosesleri de farklılık göstermektedir. Atık su içerisinde bulunan çözünmüş organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetler sonucu giderilmesi için biyolojik arıtma tesisi, atık su içerisinde çözünmüş veya askıda bulunan ve  yerçekimi yardımı ile çökelmeyen maddelerin çökeltilerek sudan uzaklaştırılması için kimyasal arıtma tesisi, suyun içerisinde bulunan ve kendiliğinden çökebilen katı maddelerin atık sudan uzaklaştırılması için fiziksel arıtma tesisi tercih edilmelidir. Bu prosesler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi birbiri ardına gelecek şekilde de kurulabilir.

Okumaya Devam Et >>


tarihinde tarafından yazılmıştır. 2 tane yorum yapılmış

Inditex

Inditex, 1963 yılında küçük bir atölyede başladığı moda serüveninde bugüne kadar çok önemli firmaları bünyesine katarak dünyanın en büyük moda distribütörlerinden biri haline gelen moda topluluğudur. Markanın temelleri 1975 yılında İspanya’da Zara mağazasının kapılarını açmasıyla atılır.

Okumaya Devam Et >>


Fenolik Sararmaya Dur Deme Zamanı Geldi !

tarihinde tarafından yazılmıştır. Görsel 4 tane yorum yapılmış

Yaklaşık otuz yıl önce kumaş ve konfeksiyon ürünlerini depolamada sararma problemleri daha sık yaşanır hale gelmişti. Özellikle beyaz ve pastel renklerde yaşanan bu problem bazı ambalajlarda görülürken, bazılarında görülmemekteydi. Bu sorunu çözmek için yapılan çalışmalardan sonra, araştırmacılar bunun kumaşın sarıldığı polietilen film ya da torbadan kaynaklandığını anlamışlardır. Bu sararmanın mekanizmasını ve reaksiyonlarını açıklayan birçok çalışma ve yayın vardır. Ancak çalışmaların esasını fenolik antioksidanlar oluşturmaktadır. En çok bilinen BHT (Buthylatedhydroxy toluene; 2,6-di-tert-butyl methyl phenol) dir. Bu kimyasal, polietilen film ve torbalarda, karton ve kahverengi kâğıtta diğer taşıma malzemelerinde bulunmaktadır. Atmosferik kirlilikte bulunan azot oksitleri ile reaksiyona girerek kumaşı sarartabilmektedir.

Okumaya Devam Et >>